Single

JRO转蛋系列之“MonstersVI”

回到索引
 

魔剑士达纳托斯之剑登场!「コスたまMonstersVI」

【时装】魔剑士达纳托斯之剑   (披肩)

【时装】姬公主长发   (头下)

【时装】露娜蒂斯围巾   (头下)

【时装】威斯帕的祝福   (披肩)

【时装】波利贝雷帽   (头上)

【时装】玛琳的耳环   (头中)

【时装】米诺塔洛斯的角   (头上)

【时装】威斯帕面具(绿色)   (头中)

【时装】恩斯特·冯·沃尔夫11世   (头上)

  

【时装】多克比帽   (头上)

 
回到索引