Single

JRO转蛋系列之“MysticIII”

回到索引
 

狐狸妖怪的彩虹魔法阵!「コスたまMysticIII」

【时装】黑蛇王的披肩   (头下)

【时装】大魔导士的礼冠   (头上)

【时装】妖狐   (头中)

   

【时装】七彩魔法阵   (披肩)

【时装】花魁妆   (头中)

【时装】妖狐耳   (头上)

【时装】飞碟   (头下)

【时装】魔法石的恩惠   (头上中下)

【时装】贵族的假面具   (头中)

【时装】魔法帽(黄)   (头上)

 
回到索引