Single

JRO转蛋系列之“SpringPartyII”

回到索引
 

✿✿✿盛开的樱花✿✿✿在时装上飘舞的樱花,落“樱”缤纷

✿JRO时装[服装]盛开的樱花登场了!

[时装]妖精的羽饰   (头中)

[时装]落”樱”缤纷  (披肩)

[时装]披肩梨花头  (头下)

[时装]黑狐耳铃铛  (头上)
[时装]害羞脸  (头下)
[时装]黄色樱花帽  (头上)
[时装]神仙丹果实  (头上)
[时装]鸦天狗的面具  (头中)
[时装]鸦天狗的卷轴  (头下)
[时装]天女花朵  (头上)

 
回到索引